PLANLAMA VE ŞEHİRCİLİK

PLANLAMA VE ŞEHİRCİLİK İLE İLGİLİ SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

Planlama çalışmalarında, imar mevzuatı ile şehircilik ilke ve esaslarını ön planda tutarak, ülkesel ve bölgesel ölçekte, çeşitli sektörlere ilişkin arazi geliştirmeye yönelik çalışmalar dışında, şirketimizin hizmet verdiği değerleme, mimari tasarım, arazi geliştirme ve yeşil bina yaklaşımı gibi disiplinler ile işbirliği içinde kent bütünü ve parçacıl çalışmalar yapıyor ve uyguluyoruz.

İmar Planları

Kentsel Dönüşüm

Üst Ölçekli Planlar

Plan Değişikliği

Koruma Amaçlı İmar Planı

Kentsel Tasarım

Sektörel Planlar

Danışmanlık