SUNDUĞUMUZ SERVİSLER

15 YILLIK DENEYİM, YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI

İşverenlerimiz ile işbirliği içinde, her projeyi benzersiz bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Yenilikçi çözümler için, bütüncül yaklaşım ve entegre tasarımı hedefleyerek, mimari, yeşil bina, iç mimari, mühendislik, şehir planlama ve değerleme alanında uzmanlarımızla arsa seçiminden, projenin nihai kullanıcıya teslimine kadarki farklı aşamalarda gerekebilecek tasarım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Image icon
Mimarlık
Hepimiz için daha sürdürülebilir ve kaliteli bir yapılı çevreye ulaşmak için çalışıyoruz. Tasarımlarımızda, erişilebilir, enerji etkin, çevre ve kullanıcı dostu bina hedeflerine ulaşmak için çaba gösteriyoruz.
Image icon
Yeşil Bina
LEED, BREEAM ve Passive House sertifikasyonları alanında akredite ve tecrübeli uzman ekibimizle, ofisler, konutlar, alışveriş merkezleri, mevcut binalar, iç mekanlar, kamu ve eğitim binaları için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
Image icon
İç Mimarlık
İç mimari tasarımın öncelikle İşverenin gerçek bir yansıması olması gerektiğine inanıyoruz. Konut, ofis ve ticari alanlarda kullanıcı veya markaya ait karakteristik özellikleri temel alarak, mekanı kullanıcı kimliği ile bütünleşen bir yaşam alanı ve ifade aracı olarak tasarlarız.
Image icon
Planlama ve Şehircilik
Planlama çalışmalarında, imar mevzuatı ile şehircilik ilke ve esaslarını ön planda tutarak, ülkesel ve bölgesel ölçekte, çeşitli sektörlere ilişkin arazi geliştirmeye yönelik çalışmalar dışında, şirketimizin hizmet verdiği değerleme, mimari tasarım, arazi geliştirme ve yeşil bina yaklaşımı gibi disiplinler ile işbirliği içinde kent bütünü ve parçacıl çalışmalar yapıyor ve uyguluyoruz.
Image icon
Değerleme (Ekspertiz)
SPK Lisanslı uzmanlar tarafından hazırlanan, uluslararası Değerleme Standartlarına, Kanun ve Yönetmelik düzenlemelerine esas olarak her türlü gayrimenkul değerleme çalışması hizmetini, adil, objektif ve bağımsız bir şekilde sunuyoruz.
Image icon
Geliştirme ve Proje Değerlendirme
Arsa ve Gayrimenkul Proje Geliştirme hizmeti ile bir arazi üzerinde imar planını, fiziksel özelliklerini ve ekonomik olanaklarını pazar odaklı bir yaklaşımla değerlendirip arazinin durumunu ortaya koymakta ve “Pazar Analizi”, “Teknik Analiz-Yapılabilirlik Analiz”, “Finansal Analiz”, “Ticari Analizler” yaparak arazide gerçekleştirilebilecek uygun yatırımı en iyi ve en verimli kullanım işlevi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
NEDEN EKOBİNA?

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİMLE ÇALIŞMAYI SEVMESİNİN
BAŞLICA NEDENLERİ

01
15 Yılı Aşan Tecrübe

Araştırma yapmak, biriktirilen bilgiyi paylaşmak, içinde yaşadığımız yapılı çevrenin sorunlarına yenilikçi çözümler bulmak üzere işverenlerimiz ve çözüm ortaklarımız ile durmaksızın çalışıyoruz.

02
Bütüncül Yaklaşım

Yaşam kalitesini artırmak için gerekli iyi tasarım ve ustalığın değerini biliyoruz. Hayalleri gerçekleştirmek için ise gerçekçi finansal öngörülerin vazgeçilmez olduğunun farkındayız.

03
Entegre Tasarım

Projenin maksimum potansiyelinde planlanması ve uygulanması için başlangıçtan itibaren farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiriyoruz.